Civil Lines Center


Sai Tower, 3rd Flr., Bhargava Est., Nr. Income Tax Off.,

Civil Lines,

Kanpur 208 001; 
Tel: +918080807051, 

+919140554904


South Center


127/275, U – Block Nirala Nagar, Near Bank of Baroda, Kanpur 208 014; 
Tel: +919795552266, +917275292748


Kakadeo Center - I


117/N/252 Shri Parshva Building, Raniganj, Kakadeo, Kanpur 208 025; 
Tel: +918080807041, +919005498770


Kakadeo Center - II


117/N/886, Tulsi Nagar

Kakadeo

Kanpur - 208025

Tel: 97 9555 0077